ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2232-2548 : ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทไฮโปคลอไรต์

TIS 2232-2548 : Fabric bleaching product, hypochlorite type

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100
อะเวละเบิลคลอรีน
1,000 1
1,500
สารลดความกระด้างของน้ำ
1,000 1
1,000
ด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH)
1,000 1
800
ฟอสเฟตทั้งหมด
1,000 5
1,500
อายุการเก็บ
4,000
การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ
200
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025