ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1776-2542 : มอร์ตาร์สำหรับฉาบ

TIS 1776-2542 : Dry mortar for plastering

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การบรรจุ
150 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
มวลผสมละเอียด : ปริมาณสารอินทรีย์ที่เจือปนของทรายและหินบดละเอียด
300 7
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)
100 1
มวลผสมละเอียด : ส่วนที่ละลายน้ำได้ของทราย
300 15
มวลผสมละเอียด : ความคงตัวของทราย
1,000 15
ความอุ้มน้ำ
500 3
ความต้านแรงอัด
900
ระยะเวลาการก่อตัว
800 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025