ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 75-2548 : ปุ๋ย

TIS 75-2548 : Fertilizers

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
#ยกเลิกรายการทดสอบ ไนโตรเจนทั้งหมด/แอมโมเนียมไนโตรเจน/ไนเทรตไนโตรเจน
ยกเลิกรายการทดสอบฟอสฟอรัสทั้งหมด/ที่เป็นประโยชน์/ที่ละลายน้ำ/ที่ไม่ละลายในซิเทรต/ที่ละลายในซิเทรต
ยกเลิกรายการทดสอบโพแทสเซียมทั้งหมด/ที่ละลายน้ำ
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)
1,000 15
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)
1,000 15
ยกเลิกรายการทดสอบกำมะถัน (S)
สารหนู (As)
1,500 15
ยกเลิกรายการทดสอบไบยุเรต ในยูเรีย
ยกเลิกรายการทดสอบความแข็ง
ยกเลิกรายการทดสอบขนาด ผ่านแร่ง 0.60 มิลลิเมตร
ยกเลิกรายการทดสอบขนาด ผ่านแร่ง 4 มิลลิเมตร และค้างบนแร่ง 1 มิลลิเมตร
ยกเลิกรายการทดสอบขนาด ค้างบนแร่ง 4.75 มิลลิเมตร
ยกเลิกรายการทดสอบขนาด ผ่านแร่ง 9.5 มิลลิเมตร
ยกเลิกรายการทดสอบขนาด ผ่านแร่ง 0.180 มิลลิเมตร
ยกเลิกรายการทดสอบอัตราส่วนธาตุคาร์บอนต่อธาตุไนโตรเจน
อินทรียวัตถุ
1,500 15
ยกเลิกรายการทดสอบค่าการนำไฟฟ้า
ความชื้น
600 3
เหล็ก (Fe)
1,000 15
แมงกานีส (Mn)
1,000 15
ทองแดง (Cu)
1,000 15
สังกะสี (Zn)
1,000 15
โบรอน (B)
1,000 15
โมลิบดีนัม (Mo)
1,000 15
ยกเลิกรายการทดสอบคลอไรด์ (Cl)
การบรรจุ
100 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
ลักษณะทั่วไป
100 1
สูตรปุ๋ย
100 1
ขนาด
600 1
ความชื้นและสารที่ระเหยได้
600 3
ไนโตรเจนทั้งหมด Total Nitrogen คำนวณเป็น N)
1,000 5
1,500 15
ฟอสเฟตทั้งหมด คำนวนเป็น P2O5
1,000 15
โพแทชทั้งหมด คำนวนเป็น K2O
1,500 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025