ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1572-2541 : โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (โซดาแอช)

TIS 1572-2541 : Anhydrous sodium carbonate for industrial use (sodaash)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ด่างทั้งหมด (as Na2CO3)
2,000 2
สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 2
ซัลเฟต (as Na2SO4)
1,000 3
คลอไรด์ (as NaCl)
1,000 3
เหล็ก
600 2
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากความร้อน
1,500 5
ความหนาแน่นเชิงปริมาตร
500 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025