ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1405-2540 : สีอะลูมิเนียมทนความร้อน

TIS 1405-2540 : Heat resistant aluminium paint

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
จุดวาบไฟ
800 3
ความหนืด
600 3
ระยะเวลาการแห้ง
300 3
ปริมาณผงอะลูมิเนียม
1,500 45
สิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย
1,000 15
น้ำหนักต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
600 7
สารที่ระเหย
600 7
สี
400 7
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 3
ความทนความร้อน
600 7
ความทนการดัดโค้ง
600 7
สมบัติในการทาด้วยแปรง
600 7
สมบัติในการพ่น
600 7
เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ
500 180
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
1,250 7
การบรรจุ : ภาชนะบรรจุ
100 3
การบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ
100 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025