ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1178-2549 : สารขึ้นรูปยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์

TIS 1178-2549 : Urea formaldehyde moulding compounds

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนแรงดันไฟฟ้า
1,000 3
ความต้านแรงดัดโค้ง
500 3
ความต้านแรงกระแทกชาร์ปี
600 3
ความทนความร้อน
500 3
การดูดซึมน้ำ
600 3
การดูดซึมน้ำหลังจากต้มในน้ำเดือด
600 3
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
400 3
ความต้านทานของฉนวน
500 3
ความต้านทานของฉนวนหลังจากต้ม
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025