ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1098-2552 : สีผงเคลือบเครื่องเหล็ก

TIS 1098-2552 : Powder coatings for steel works

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ลักษณะผิวเคลือบ
500 1
สี
400 1
ความเงาที่มุม 60 องศา
600 3
ความติดแน่น
600 3
ความแข็งผิวเคลือบ
300 1
ความทนการขูดขีด
600 3
ความทนแรงกระแทก
600 3
ความทนการดัดโค้ง
300 3
ความทนด่าง (เฉพาะสีผงภายใน)
600 3
ความทนกรด
600 3
ความทนน้ำมัน
600 3
ความทนละอองน้ำเกลือ
90 7
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ (เฉพาะสีผงภายนอก)
1,250 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025