ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1070-2547 : ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง

TIS 1070-2547 : Silicon dioxide for rubber industry

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีซิลิคอนไดออกไซด์ร้อยละโดยน้ำหนัก
1,000 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีความชื้นร้อยละโดยน้ำหนัก
500 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีน้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส + 25 องศาเซลเซียส ร้อยละของน้ำหนักอบแห้ง
800 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารแขวนลอยในน้ำ ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก
200 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีทองแดง มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม
600 2
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีแมงกานีส มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
600 2
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีพื้นที่ผิวจำเพาะ ตารางเมตรต่อกรัม
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีความหนาแน่นเชิงปริมาตรกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรผง
500 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีความหนาแน่นเชิงปริมาตรกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเม็ด
500 1
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025