ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1066-2534 : แอลขีดเรซินวาร์นิช

TIS 1066-2534 : Alkyd resin varnish

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารที่ไม่ระเหย
300 1
ทาลิกแอนไฮไดรด์
น้ำ
600 5
ความเงา
600 3
สี (การ์ดเนอร์)
800 1
ระยะเวลาการแห้ง
300 3
ความละเอียด
300 3
จุดวาบไฟ
800 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 1
สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิล์ม (การทาด้วยแปรง)
500 1
การเกิดฝา
600 1
ความทนการดัดโค้ง
300 3
ความทนน้ำ
600 3
ความทนน้ำมัน
600 3
ความทนการขูดขีด
600 3
ความทนการขัดถู
600 3
เสถียรภาพ ต่อการเก็บ : ในภาวะปกติ
300 7
เสถียรภาพ ต่อการเก็บ : โดยวิธีเร่งภาวะ
1,200 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025