ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1032-2534 : น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

TIS 1032-2534 : Solvent-welding cements for use with unplasticized PVC pipes and fittings

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
50 1
50
ความสามารถในการเคลือบ
100 1
100
การติดแน่น
300 7
300
การรั่วซึมภายใต้ความดัน
450 7
450
ความทนความดันในระยะเวลานาน
600
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (เฉพาะประเภทใช้กับท่อรับความดัน) : กลิ่นรสและสี
200 1
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (เฉพาะประเภทใช้กับท่อรับความดัน) : ตะกั่ว (สกัดครั้งที่ 1 และ 3)
600 18
1,400 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (เฉพาะประเภทใช้กับท่อรับความดัน) : ดีบุกไดแอลคิล (ตั้งแต่ C4 ขึ้นไป)
600 18
800 15
อายุการเก็บ
600
450
ภาชนะบรรจุ
50 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
50 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025