ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 939-2548 : แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม

TIS 939-2548 : Barium sulphate for pharmaceutical use

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ลักษณะชี้บ่ง
300 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี แบเรียมซัลเฟต
1,500 15
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง
400 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ซัลเฟอร์ที่ถูกออกซิไดส์ได้
300 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา
800 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี เกลือแบเรียมที่ละลายได้
400 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี เกลือที่ละลายได้ในกรดแอซิติก
800 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี สารหนู
1,500 15
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
800 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ฟอสเฟต
800 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี การนอนก้น
400 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025