ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 13-2530 : กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด

TIS 13-2530 : Sulphuric acid for use in lead-acid batteries

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
สี
100 1
800 1
ความเข้มข้น
1,000 1
1,500 7
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
500 1
600 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียส
500 1
600 1
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : สารอินทรีย์
100 1
400 5
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : แพลทินัม
600 2
1,500 5
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้
500 1
800 5
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : กรดซัลฟิวรัส
1,000 1
1,500 7
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : เหล็ก
600 2
1,000 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : ทองแดง
600 2
1,000 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : สังกะสี
600 2
1,000 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : สารหนู
600 2
1,500 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : แอนทิโมนี
600 2
1,500 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : ซีลีเนียม
600 2
1,500 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : นิกเกิล
600 2
1,000 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : แมงกานีส
600 2
1,000 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : ไนเทรต
500 1
1,500 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : แอมโมเนียม
500 1
1,000 15
สารเคมีอื่นที่ควบคุมปริมาณ : คลอไรด์
500 1
1,500 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025