ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 883-2532 : สีอบอะคริลิกเรซิน

TIS 883-2532 : Acrylic resin baking enamel

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารที่ไม่ระเหย
600 3
ความละเอียด
300 3
ระยะเวลาที่สีแห้งแข็ง
500 3
กำลังซ่อนแสง
600 3
ความเงา
600 2
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งสภาวะ
500 7
สมบัติในการพ่น
500 1
ความทนการดัดโค้ง
600 3
ความทนแรงกระเเทก
600 3
ความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ
1,250 7
ความทนความร้อน
600 3
ความทนด่าง
600 3
ความทนกรด
600 3
ความทนน้ำมันเบนซิน
600 3
ความทนละอองน้ำเกลือ
90 7
ควาททนการขูดขีด
600 3
การติดแน่น
600 3
การบรรจุและปริมาณสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025