ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 847-2545 : แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เพสต์สำหรับอุตสาหกรรมยา

TIS 847-2545 : Magnesium hydroxide paste for pharmaceutical industry

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะบ่งเอกลักษณ์
100 1
แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์
1,500 15
ด่างที่ละลายได้ในน้ำ
1,000 15
เกลือที่ละลายได้ในน้ำ
1,000 15
คาร์บอเนตและสารที่ไม่ละลายในกรด
1,000 1
สารหนู
1,500 15
โลหะหนัก
800 7
แคลเซียม (AAS)
1,000 15
จุลินทรีย์ "จุลินทรีย์ทั้งหมด,เอสเชอริเชีย โคไล,สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส,ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา"
2,500 15
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025