ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 846-2548 : แบเรียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม

TIS 846-2548 : Barium sulphate for industrial use

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี แบเรียมซัลเฟต
1,000 1
1,500 15
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี เกลือแบเรียมที่ละลายได้ในกรด
1,000 1
1,000 15
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
600 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี สารที่ละลายได้ในน้ำ
500 1
800 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ความชื้นและสารที่ระเหยได้
500 2
800 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ซิลิกาอิสระ
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี การดูดกลืนน้ำมัน
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ความขาวสว่าง
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025