ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 834-2556 : สีโป๊ยานยนต์ : พอลิเอสเทอร์

TIS 834-2556 : Vehicles putty : polyester

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 1
สภาพผสมได้
600 1
ระยะคงสภาพหลังผสม
600 3
สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิลม์
600 3
ระยะเวลาแห้งแข็ง
500 3
การขัด
600 3
การพ่นทับ
600 3
การคายสี
600 3
ความทนแรงกระแทก
600 3
ความทนความร้อน
600 3
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025