ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 13-2530 กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
เลือก มอก. 14-2525 โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
เลือก มอก. 41-2554 กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม
เลือก มอก. 75-2548 ปุ๋ย
เลือก มอก. 150-2549 โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม
เลือก มอก. 165-2554 สารส้ม
เลือก มอก. 181-2530 กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน
เลือก มอก. 217-2556 กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรม
เลือก มอก. 221-2541 ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
เลือก มอก. 225-2542 ไฮโปคลอไรต์
เลือก มอก. 270-2521 เดกซโตรสโมโนไฮเดรต
เลือก มอก. 272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
เลือก มอก. 273-2521 อะซีโตน
เลือก มอก. 285 เล่ม 5-2521 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 5 การหาความหนาของฟิล์ม
เลือก มอก. 285 เล่ม 6-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 6 การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย
เลือก มอก. 285 เล่ม 7-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น
เลือก มอก. 285 เล่ม 8-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 8 การหาความละเอียด
เลือก มอก. 285 เล่ม 9-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 9 การทดสอบการแห้งที่ผิวโดยใช้ลูกแก้ว
เลือก มอก. 285 เล่ม 10-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง
เลือก มอก. 285 เล่ม 11-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ
เลือก มอก. 285 เล่ม 12-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ
เลือก มอก. 285 เล่ม 14-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืด
เลือก มอก. 285 เล่ม 15-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีด้วยตา
เลือก มอก. 285 เล่ม 16-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 16 การเปรียบเทียบอัตราส่วนความผิดแผกของสีประเภทเดียวกันที่มีสีเหมือนกัน
เลือก มอก. 285 เล่ม 17-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 17 การวัดความเงาของฟิล์มสีต่าง ๆ ยกเว้นสีบรอนซ์ที่ 20 60 และ 85 องศา
เลือก มอก. 285 เล่ม 18-2525 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง
เลือก มอก. 285 เล่ม 19-2525 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 ความทนทานต่อการดัดโค้ง
เลือก มอก. 285 เล่ม 20-2525 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 20 ความทนทานต่อการเช็ดล้าง
เลือก มอก. 285 เล่ม 21-2525 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 21 ความทนทานต่อเชื้อรา
เลือก มอก. 285 เล่ม 22-2525 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ความทนน้ำ
เลือก มอก. 285 เล่ม 23-2526 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ความทนของเหลว
เลือก มอก. 285 เล่ม 24-2526 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 24 สมบัติในการใช้งาน
เลือก มอก. 285 เล่ม 25-2526 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ
เลือก มอก. 285 เล่ม 26-2526 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 26 ระยะเวลาขอบเปียก
เลือก มอก. 285 เล่ม 27-2526 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี
เลือก มอก. 285 เล่ม 28-2526 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอทในสี
เลือก มอก. 285 เล่ม 29-2527 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟ
เลือก มอก. 285 เล่ม 30-2527 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
เลือก มอก. 285 เล่ม 31-2527 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 31 การเกิดฝา
เลือก มอก. 285 เล่ม 32-2527 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 32 การทดสอบการขูดขีด
เลือก มอก. 285 เล่ม 33-2527 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 33 การหาปริมาณโลหะอลูมิเนียม
เลือก มอก. 285 เล่ม 34-2527 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 34 การหาปริมาณผงสี
เลือก มอก. 285 เล่ม 41-2531 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 41 การหาผงหยาบและฝา
เลือก มอก. 285 เล่ม 42-2531 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 42 ความทนละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่อง
เลือก มอก. 285 เล่ม 43-2531 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 43 ความทนความชื้นภายใต้การควบแน่นต่อเนื่อง
เลือก มอก. 285 เล่ม 44-2531 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 44 ระยะเวลาการแห้งของสีจราจร
เลือก มอก. 285 เล่ม 46-2539 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 46 ความทนแรงกระแทก
เลือก มอก. 285 เล่ม 47-2540 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง
เลือก มอก. 285 เล่ม 48-2539 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 48 การวัดของเหลวโปร่งใส (สเกลสีการ์ดเนอร์)
เลือก มอก. 285 เล่ม 49-2539 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 49 การวัดความหนืดของของเหลวโปร่งใสโดยวิธีจับเวลาการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ
เลือก มอก. 285 เล่ม 50-2549 วิธีทดสอบสี วาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 50 ความติดแน่นโดยวิธีดึง
เลือก มอก. 327-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด
เลือก มอก. 329-2542 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
เลือก มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
เลือก มอก. 336-2538 กลีเซอรีนดิบ
เลือก มอก. 357-2551 สีรองพื้นสำหรับงานไม้
เลือก มอก. 390-2552 สีอะลูมิเนียม
เลือก มอก. 402-2532 แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง
เลือก มอก. 403-2532 แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมสีและพลาสติก
เลือก มอก. 415-2551 สีจราจร
เลือก มอก. 433-2539 โซเดียมซิลิเคตเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม
เลือก มอก. 463-2544 สารละลายซอร์บิทอล
เลือก มอก. 464-2544 Citric acid กรดซิทริก
เลือก มอก. 466-2550 น้ำมันสน
เลือก มอก. 468-2550 ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช
เลือก มอก. 480-2550 ชันสน
เลือก มอก. 481-2542 กรดสเตียริก
เลือก มอก. 482-2542 กรดโอลีอิก
เลือก มอก. 483-2542 กรดไขมันมะพร้าว
เลือก มอก. 484-2542 กรดไขมันถั่วเหลือง
เลือก มอก. 496-2553 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
เลือก มอก. 515-2539 ยารักษาเนื้อไม้ประเภทละลายในน้ำ
เลือก มอก. 520-2553 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
เลือก มอก. 521-2527 กาวยาง
เลือก มอก. 525-2539 เมทานอลอุตสาหกรรม
เลือก มอก. 530-2527 สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน)
เลือก มอก. 560-2528 ยารักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน : ครีโอโซตจากน้ำมันดินถ่านหิน
เลือก มอก. 561-2549 สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส
เลือก มอก. 562-2549 แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส
เลือก มอก. 569-2545 โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
เลือก มอก. 607-2550 สีกันเพรียงไวนิล
เลือก มอก. 609-2529 สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น)
เลือก มอก. 610-2552 น้ำยาลอกสี
เลือก มอก. 618-2556 สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลคีดเรซิน
เลือก มอก. 634-2529 ไขผึ้ง
เลือก มอก. 640 เล่ม 1-2553 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
เลือก มอก. 640 เล่ม 2-2553 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม
เลือก มอก. 665-2530 แคลเซียมคลอไรด์
เลือก มอก. 684-2549 แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น
เลือก มอก. 689-2530 ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต
เลือก มอก. 691-2547 สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป
เลือก มอก. 692-2530 กำมะถัน
เลือก มอก. 707-2530 สีน้ำสำหรับงานศิลปศึกษา
เลือก มอก. 723-2530 แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
เลือก มอก. 726-2530 เบสิกโครเมียมซัลเฟตสำหรับฟอกหนัง
เลือก มอก. 727-2551 สีโคลทาร์อีพ็อกซี
เลือก มอก. 733-2530 สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต
เลือก มอก. 734-2530 สีอบอะมิโนแอลขีดเรซิน
เลือก มอก. 739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
เลือก มอก. 740-2551 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
เลือก มอก. 760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
เลือก มอก. 834-2556 สีโป๊ยานยนต์ : พอลิเอสเทอร์
เลือก มอก. 841-2548 สารเหลวบ่มคอนกรีต
เลือก มอก. 846-2548 แบเรียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
เลือก มอก. 847-2545 แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เพสต์สำหรับอุตสาหกรรมยา
เลือก มอก. 883-2532 สีอบอะคริลิกเรซิน
เลือก มอก. 897-2539 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม
เลือก มอก. 933-2533 กรดเกลเชียลแอซีติก
เลือก มอก. 939-2548 แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม
เลือก มอก. 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
เลือก มอก. 984-2533 แอมพิซิลลินไตรไฮเดรต
เลือก มอก. 1005-2548 สีเคลือบกึ่งเงา
เลือก มอก. 1010-2533 เอทิลแอซีเทต
เลือก มอก. 1032-2534 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง
เลือก มอก. 1033-2534 แลกเกอร์แอโรซอล
เลือก มอก. 1048-2551 สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค
เลือก มอก. 1058-2553 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี
เลือก มอก. 1066-2534 แอลขีดเรซินวาร์นิช
เลือก มอก. 1070-2547 ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง
เลือก มอก. 1097-2554 สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา
เลือก มอก. 1098-2552 สีผงเคลือบเครื่องเหล็ก
เลือก มอก. 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน
เลือก มอก. 1170-2536 ฟรักโทสซิรัป
เลือก มอก. 1177-2556 น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น
เลือก มอก. 1178-2549 สารขึ้นรูปยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
เลือก มอก. 1287-2538 น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เลือก มอก. 1318-2552 ทินเนอร์ระเหยช้า
เลือก มอก. 1343-2555 พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแห้งแข็งด้วยความชื้นสำหรับทาภายใน
เลือก มอก. 1347-2539 กรดฟอร์มิก
เลือก มอก. 1362-2539 ยาล้างเล็บ
เลือก มอก. 1405-2540 สีอะลูมิเนียมทนความร้อน
เลือก มอก. 1406-2540 สีเคลือบด้านแอลคีด
เลือก มอก. 1415-2540 สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนำสีอินทรีย์
เลือก มอก. 1513-2541 สีย้อมไม้ผสมน้ำมัน
เลือก มอก. 1512-2541 สีย้อมไม้ผสมน้ำ
เลือก มอก. 1514-2541 สารอุดร่องไม้
เลือก มอก. 1521-2541 กาวสำหรับกระดาษ
เลือก มอก. 1572-2541 โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (โซดาแอช)
เลือก มอก. 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
เลือก มอก. 1776-2542 มอร์ตาร์สำหรับฉาบ
เลือก มอก. 2136-2545 แอนทราไซต์สำหรับกรองน้ำ
เลือก มอก. 2151-2555 พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนใช้งานทั่วไป
เลือก มอก. 2215-2548 สีอีพอกซีชนิดฟิล์มหนา
เลือก มอก. 2232-2548 ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทไฮโปคลอไรต์
เลือก มอก. 2241-2548 สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน
เลือก มอก. 2254-2548 สีลวดลาย
เลือก มอก. 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
เลือก มอก. 2369-2551 กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม
เลือก มอก. 2386-2551 สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต
เลือก มอก. 2387-2551 สีรองพื้นกันสนิม
เลือก มอก. 2391-2551 สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์
เลือก มอก. 2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
เลือก มอก. 2515-2555 สีเคลือบเงาชนิดน้ำ
เลือก มอก. 2150-2546 พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว
เลือก มอก. 2391-2551 สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์
เลือก JIS K 1436-1971 โปแตสเซียม เปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม)
เลือก - กรดน้ำส้ม
เลือก BP 2008 เอทิลแอลกอฮอล์ หรือทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์
เลือก มอก. 520-2553 ทินเนอร์
เลือก - สารฆ่าเชื้อ
เลือก มอก. 165-2554 สารส้มประเภทอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1
เลือก มอก. 165-2554 สารส้มประเภทอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 2
เลือก มอก. 165-2554 สารส้มประเภทอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 3
เลือก - แอลกอฮอล์
เลือก The United state Pharmacopeia 2007 เมนทอล
เลือก Based on SCAQMD Method 304-91 กาว และกาวยาแนว
เลือก มอก. 165-2554 สารส้มประเภทอุตสาหกรรม ชนิดที่ 2
เลือก มอก. 165-2554 สารส้มประเภทอุตสาหกรรม ชนิดที่ 3
เลือก - ทดสอบโดยเครื่องมือพิเศษ
เลือก มอก. 165-2554 สารส้มประเภทเภสัชกรรม ชนิดที่ 1
เลือก มอก. 165-2554 สารส้มชนิดเภสัชกรรม ชนิดที่ 2
เลือก มอก. 165-2554 สารส้มชนิดเภสัชกรรม ชนิดที่ 3
เลือก มอก ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
เลือก มอก.530-2557 สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน)
เลือก ASTM D335 Paint
เลือก - Sodium dichloroisocyanurate
เลือก - Sodium chlorite
เลือก - Hydrogen peroxide
เลือก - Potassium monopersulfate
เลือก - Sodium percarbonate
เลือก - Chlorine dioxide
เลือก USP Glutaraldehyde
เลือก HPLC Glutaraldehyde
เลือก - Linear sodium alkyl benzene sulphonate
เลือก - Sodium dodecyl benzene sulfonate
เลือก - Sodium lauryl ether sulfate
เลือก - Ethoxylated alcohol
เลือก - ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทไฮโปคลอไรต์
เลือก - ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเครื่องใช้เด็กอ่อน
เลือก - Benzalkonium chloride
เลือก JEPFA in FNP 49 Sodium percarbonate
เลือก - Bleaching compounds
เลือก JECFA in FNP 52 Sodium metabisulfite
เลือก - Sodium hydrogen sulfite
เลือก - Hydrogen peroxide
เลือก - สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์
เลือก มอก.2274-2549 ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์
เลือก - Acetic acid
เลือก - Ammonium phosphate
เลือก - Calcium acetate monohydrate
เลือก - Citric acid
เลือก - Cupric Chloride dihydrate
เลือก - Formic acid
เลือก - Hydrochloric acid
เลือก - Hydrogen peroxide
เลือก - Iodine
เลือก - Phosphoric acid
เลือก ASTM E 1584 Nitric Acid
เลือก ASTM E 1098 Liquid Caustic Soda
เลือก ASTM E 538 Caustic Soda
เลือก ASTM E 534 Sodium Chloride
เลือก ASTM E 449 Calcium Chloride
เลือก ASTM E 223 Sulfuric Acid
เลือก ASTM E 224 Hydrochloric Acid
เลือก ISO 850 Sodium tripolyphosphate
เลือก - แอมโมเนียมฟอสเฟต [ammonium phosphate, (NH4)3PO4]
เลือก - ซิงก์ออกไซด์ (Zinc oxide, ZnO)
เลือก - บอแรกซ์ (Borax) / โซเดียมเททราบอเรต (Sodium tetraborate) / กรดบอริก (Boric acid)
เลือก - ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide, H2O2)
เลือก - แมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium chloride, MgCl2)
เลือก - สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)
เลือก - เกลือ ( NaCl)
เลือก - ปูนไลม์ (Quick Lime)
เลือก - หินปูน (CaCO3)
เลือก - สารฆ่าเชื้อ(titrate)
เลือก มอก.2119-2556 น้ำสำหรับใช้ทางเภสัชกรรม
เลือก ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ประเภทการจัดตั้งสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2530 น้ำสระว่ายน้ำ
เลือก มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2550 น้ำประปาภูมิภาค
เลือก มอก. 257- 2549 น้ำผ่านเครื่องกรอง
เลือก มาตรฐานน้ำบริสุทธิ์ (AAMI) น้ำ RO
เลือก - Sodium Hydroxide 50%, Sodium Hydroxide 98%, Caustic Soda, 50%
เลือก - แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์
เลือก - แอมโมเนียมฟอสเฟต [ammonium phosphate,(NH4)3PO4]
เลือก - บอแรกซ์(Borax)
เลือก - โซเดียมเททราบอเรต (Sodium tetraborate)
เลือก - กรดบอริก (Boric acid)
เลือก มอก.640-2545 เอทานอล
เลือก มอก. 2391 – 2551 สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์ [Ferric chloride solution]
เลือก - ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide, H2O2)
เลือก มอก.217-2549 กรดเกลือ (Hydrochloric acid : HCl)
เลือก - แมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium chloride, MgCl2)
เลือก มอก.150 -2549 โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม
เลือก - Sodium Hydroxide (Solid) : NaOH Flake (98%w/w)
เลือก มอก.41-2554 กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม
เลือก มอก.13 กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว-กรด
เลือก - กากตะกรันจากการถลุงแบตเตอรี่เก่า
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม(สีอุตสาหกรรม) สีอุตสาหกรรม
เลือก มอก.2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร (รายการอื่นๆ)
เลือก - เคสโทรศัพท์มือถือ
เลือก มอก. 2067-2552 (ส่วนแยกโลหะหนัก 3 รายการ) ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
เลือก pt (1) performance
เลือก JECFA (Ins no.405) propylene glycol alginate
เลือก Chemical resistance Acid
เลือก ASTM D 3363 น้ำยาเคลือบแก้ว (Corundum 9H Quartz Glass High Hardness High Coating)
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์โลหะหนัก(โพลียูเรเธน) โพลียูเรเธน
เลือก - DS ELECTRO B/E PRIMER GREEN,METALLIC GREEN
เลือก pt (2) apmp (1)
เลือก ประกาศกระสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (Sucralose) ซูคราโลส
เลือก JECFA (ins no.951) aspartame
เลือก - น้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
เลือก - ไซลิทอล
เลือก JECFA (Ins no.210) Benzoic acid
เลือก JECFA (ins no.341(ii)) Calcium Hydrogen Phosphate
เลือก JECFA (INS No. 407) CARRAGEENAN
เลือก JECFA (Ins no.529) Calcium oxide
เลือก - ไตรโซเดียมซิเตรต
เลือก JECFA (INS No. 330) CITRIC ACID (anhydrous or monohydrate)
เลือก JECFA (Ins no.282) Calcium propionate
เลือก - ทารากัม
เลือก รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธรณสุข ฉบับ 281 JECFA (INS No. 296) DL-Malic Acid DL-Malic Acid
เลือก JECFA (INS No.410) Carob bean gum
เลือก JECFA (Erythritol) Erythritol
เลือก JECFA (INS No. 575) Glucono delta-Lactone
เลือก FCC (Glycine) Glycine
เลือก JECFA (Hydrogenated starch hydrolysate) Polyglycitol Syrup
เลือก JECFA (INS No. 412) GUAR GUM
เลือก JECFA (Ins no.322i) Lecithin (Phosphatides, phospholipids)
เลือก JECFA (Polyglycitol Syrup/Hydrogenated starch hydrolysate) Polyglycitol Syrup/Hydrogenated starch hydrolysate
เลือก JECFA (Ins no.425) Konjac Flour
เลือก JECFA (INS No.1105) LYSOZYME HYDROCHLORIDE
เลือก JECFA (INS No. 440) Pectins (2009)
เลือก JECFA (INS No.965i) Maltitol
เลือก JECFA (INS No. 252) Potassium Nitrate
เลือก - ซอร์บิแทน ไตรสเตียเรต
เลือก JECFA (INS No. 965ii) maltitol syrup
เลือก JECFA (INS No. 202) Potassium Sorbate
เลือก - โซเดี่ยม กลูโคเนท
เลือก JECFA (INS No. 14xx) Modified starches
เลือก JECFA (INS No. 262(i)) Sodium Acetate
เลือก JECFA (INS No. 316) Sodium Erythorbate Sodium Erythorbate
เลือก JECFA (INS No. 471) Mono- and Diglycerides
เลือก - Sodium Fumarate
เลือก FCC (Maltodextrin) Maltodextrin
เลือก JECFA (Ins no.355) ADIPIC ACID
เลือก JECFA (Ins no.451i) PENTASODIUM TRIPHOSPHATE
เลือก มอก. 1097-2556 สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา
เลือก สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช(ASTM D 968) สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช(ASTM D 968)-Abrasion resistance
เลือก JECFA (INS NO.507) Hydrochloric Acid
เลือก มอก. 1512-2554 สีย้อมไม้ในน้ำ
เลือก มอก. 1513-2554 สีย้อมไม้ในน้ำมัน
เลือก สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช (ASTM) สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช (ASTM D 968, ASTM D 2486,ASTM D 4541,ASTM D 2794,ASTM G 154-06,ASTM B117,ASTM D 4752-03,ASTM D 3359,ASTM D 3335,ASTM D 3717 )
เลือก มอก. 2387-2555 สีรองพื้นกันสนิม
เลือก มอก. 2386-2555 สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต
เลือก สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช (ISO) สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช (ISO 2813,ISO 3248,ISO 11890-1,ISO 11890-2,ISO 3856-1,ISO 3856-7,ISO 3856-4,ISO 3856-5)
เลือก JECFA (Ins no.327) Calcium lactate
เลือก JECFA (Ins no.514) SODIUM SULFATE
เลือก ASTM D 412 สีอุตสาหกรรม
เลือก astm d 7094 สีอุตสาหกรรม
เลือก สารดูดความชื้น สารดูดความชื้น
เลือก FTIR FTIR
เลือก มอก.2529-2553 สีจราจรชนิดน้ำ
เลือก - โพแทสเซียม ซัลเฟต
เลือก pt (3) apmp (2)
เลือก gcms สารเคมี
เลือก พอลิเมอร์ (Polymer) พอลิเมอร์ (Polymer)
เลือก JECFA (Ins no.950) Acesulfame potassium
เลือก - Phosphoric acid
เลือก JIS K 1102 คลอรีนเหลว
เลือก - ทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์
เลือก JECFA INS.No.150a,150c,150d Caramel Colors
เลือก JECFA(INS No.211) Sodium benzoate
เลือก BS:EN 1062-6 : 2002 -
เลือก มอก.2663-2557 สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน
เลือก มอก. ASTM กาว : Silicone ซิลแลนท์,Polyurethane ซิลแลนท์
เลือก - น้ำหอม
เลือก มอก.2664-2557 สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน สำหรับยานยนต์
เลือก NMR Spectrometer การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารเคมี
เลือก - Ammonium bicarbonate
เลือก - แมกนีเซียมซัลเฟต
เลือก - Calcium Sulphate Dihydrate JIS K 1433
เลือก - แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ