ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 685 เล่ม 1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
เลือก EN 71-3 ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
เลือก ISO 8124-3 ของเล่น
เลือก ASTM F 313-90 หัวนมยาง
เลือก In house method base on CPSC-CH-C1001-09-3: 2010 ชิ้นส่วนพลาสติกในของเล่น
เลือก In house method base on EN 71 safety of toys (2005) ชิ้นส่วนพลาสติกในของเล่น
เลือก - ของเล่น