ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 6-2524 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์
เลือก มอก. 715-2553 แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ
เลือก มอก. 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
เลือก มอก. 812-2548 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 839-2532 ท่อเบรกไฮดรอลิกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : ท่อยาง
เลือก วัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารรถยนต์ วัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารรถยนต์
เลือก แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่น้ำ ชนิดตะกั่วกรด (Storage batteries) :ทดสอบสมรรถภาพก่อนประจุไฟ