ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 382-2531 ประตูน้ำเหล็กหล่อ
เลือก มอก. 383-2529 ประตูน้ำเหล็กหล่อ
เลือก มอก. 431-2529 ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก
เลือก มอก. 432-2529 ประตูน้ำเหล็กหล่อ
เลือก มอก. 473-2526 พลวง
เลือก มอก. 596-2531 กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียม
เลือก มอก. 856-2532 ทองแดงเจือหล่อ
เลือก มอก. 857-2532 ทองแดงเจือแท่งหล่อ
เลือก มอก. 957-2533 สังกะสีแท่ง
เลือก มอก. 958-2533 ตะกั่วแท่ง
เลือก มอก. 1139-2536 ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ
เลือก มอก. 1242-2537 ดีบุกแท่ง
เลือก มอก. 1316-2538 ชั้นโลหะ
เลือก มอก. 1545-2541 สังกะสีเจือแท่งสำหรับการหล่อแบบฉีด (Ingot)
เลือก มอก. 2145-2546 สังกะสีกันกร่อนหล่อและรีด (Anode)
เลือก มอก. 2183-2547 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุก หรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดเดี่ยว
เลือก มอก. 2184-2547 เหล็กกล้ารีดเย็น
เลือก ASTM E 415 ประตูน้ำเหล็กหล่อ
เลือก ASTM E 350-95 ประตูน้ำเหล็กหล่อ
เลือก ASTM E 415 กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียม
เลือก มอก. 2183-2547 เหล็กกล้ารีดเย็น
เลือก ASTM E 536-08 สังกะสีแท่ง
เลือก ISO 3815-2 สังกะสีแท่ง
เลือก ASTM E 415 เหล็กกล้ารีดเย็น