ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 152-2555 เครื่องสำอาง : ข้อกำหนดทั่วไป
เลือก มอก. 443-2556 ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัว
เลือก มอก. 467-2526 เครื่องสำอาง : แป้งน้ำ
เลือก มอก. 478-2555 ผลิตภัณฑ์ทาบำรุงผิว
เลือก มอก. 981-2556 แป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง
เลือก มอก. 1570-2541 โคโลญ
เลือก - เครื่องสำอาง