ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก - ไบโอดีเซล
เลือก - ชีวมวล
เลือก มผช. 238/2547 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านอัดแท่ง
เลือก - ถ่านอัดแท่ง
เลือก มผช. 657/2547 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านไม้หุงต้ม
เลือก - ชีวมวล
เลือก มผช. 658/2547 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านไม้ปิ้งย่าง
เลือก มผช. 946/2548 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านอัดไบโอนิค
เลือก United Nations : Transport of dangerous goods ถ่าน, ถ่านไม้, ถ่านอัดแท่ง, ถ่านกัมมันต์
เลือก มผช. 947/2548 ถ่านไมยราบยักษ์