ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 218-2520 อะลูมิเนียมชุบผิว
เลือก มอก. 284-2530 อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ
เลือก มอก. 325-2532 อะลูมิเนียมเปลว
เลือก มอก. 328-2551 สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้
เลือก มอก. 331-2523 อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง
เลือก มอก. 407-2554 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นกลม
เลือก มอก. 1192-2536 อะลูมิเนียมเจือหล่อ
เลือก มอก. 2314-2549 แผ่นผนังอะลูมิเนียม
เลือก ASTM E 1251-11 แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ
เลือก BS 620 อะลูมิเนียมเปลว
เลือก ASTM E34-11e1 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือ
เลือก - ถาดอะลูมิเนียม
เลือก - ถังเหล็กกล้ากลมความจุ 200-210 ลิตร (STEEL DRUM)