ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 21-2515 เครื่องเงิน
เลือก มอก. 303-2548 ทองคำรูปพรรณ
เลือก ISO 11426 ทองคำรูปพรรณ
เลือก - อัญมณี