ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 65-2517 ผ้าฝ้ายชีตติง
เลือก มอก. 121 เล่ม 15-2554 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 15 ชนิดเส้นใย
เลือก มอก. 121 เล่ม 27-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 27 แรงดึงตะเข็บของผ้าและวัสดุสิ่งทอ
เลือก In house method base on ISO 14184-1:1998 and ISO 17226-1: 2008 สิ่งทอ
เลือก EN 14362-1 สิ่งทอ
เลือก สิ่งทอ สิ่งทอ
เลือก - ผ้า : ถุงไปรษณีย์,ผ้าไนล่อน
เลือก - มุ้งตาข่ายไนล่อน
เลือก - ป่านกลุ่ม