ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 192-2549 บานประตูแผ่นไม้ประกอบ
เลือก มอก. 516-2531 ไม้อัดน้ำยาซีซีเอ
เลือก มอก. 878-2537 แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง
เลือก มอก. 1163-2536 แผ่นเทอร์โมเซตติงแลมิเนต
เลือก มอก. 2303-2549 แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่
เลือก - ไม้