ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 538-2548 : ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว

TIS 538-2548 : Single-use sterile surgical rubber gloves

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ ความกว้างฝ่ามือ ความยาว ความหนา
600 7
1,000 7
มิติ ความกว้าง
200 7
200 7
มิติ ความยาว
200 7
200 7
มิติ ความหนา
200 7
600 7
การรั่วซึมน้ำ
1,100 7
แรงดึง และความยืด ก่อนบ่มเร่ง
2,100 7
1,900 7
แรงดึง และความยืด หลังบ่มเร่ง
2,600 10
2,100 14
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025