ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 505-2541 : กระเป๋าน้ำร้อนยาง

TIS 505-2541 : Rubber hot water bag

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความจุ
ความหนาของผนัง
ลักษณะทั่วไป
จุกเกลียว
การรั่วซึม
ความแข็งแรงของตะเข็บ
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
500 3
ความยืดอยู่ตัว
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025