ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 321-2530 : กระดาษทำลูกฟูก

TIS 321-2530 : Corrugating medium

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
น้ำหนักมาตรฐาน
300 3
ปริมาณความชื้น
300 3
ความหนา
200 3
300 1
การดูดซึมน้ำแบบหยด
300 3
400 2
ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก(แนวละ)
400 3
800 2
ความต้านแรงกดวงแหวน(แนวละ)
400 3
600 2
จำนวนลูกฟูก
200
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025