ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

EN 12868, ISO 29941, Nitrosamines, ไนโตรซามีน : ยาง, ถุงมือยาง, ผลิตภัณฑ์ยาง

Nitrosamines, ไนโตรซามีน : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ไนโตรซามีนและสารที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรซามีนได้ในจุกนมยางและผลิตภัณฑ์ยางตาม EN 12868
12,000 14
ไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยางตาม EN 12868
6,000 14
สารที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรซามีนได้ในจุกนมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตาม EN 12868
6,000 14
ไนโตรซามีนในถุงยางอนามัย ตาม ISO 29941
4,000 14
ไนโตรซามีนในยางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยการสกัดด้วยน้ำลายเทียม, เหงื่อเทียม และสารตัวแทนอาหาร
14
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025