ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

EN 388 : ถุงมือยาง (Protective gloves against mechanical risks)

Protective gloves against mechanical risks : Protective gloves

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนการขัดถู
1,700
ความทนการตัดแบบใบมีดกลม
1,700
ความทนการตัดแบบใบมีดตรง
2,000
ความทนแรงฉีกขาด
500
ความทนการแทงทะลุ
600
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025