ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ASTM, ISO, JIS, มอก. : ยาง, ยางวัลคาไนซ์, ผลิตภัณฑ์ยาง, ถุงมือยาง

ASTM, ISO, JIS, TIS : Rubber, Vulcanized Rubber, Rubber Product, Rubber Glove

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ชนิดของยางโดยแจ้งชนิดมาให้
1,000 15
ชนิดของยางโดยไม่ได้แจ้งชนิดมาให้
3,000 20
พิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 40 หมายเหตุข้อ 4 (ก)
2,000 7
ความแข็ง (Hardness) แบบ Shore A ก่อนบ่มเร่ง
300 3
ความแข็ง (Hardness) แบบ IRHD ก่อนบ่มเร่ง
300 3
ความต้านแรงดึง (Tensile strength) ก่อนบ่มเร่ง
500 5
ความยืดเมื่อขาด (Elongation) ถ้าทดสอบร่วมกับรายการความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง
200 5
ความยืดเมื่อขาด (Elongation) ก่อนบ่มเร่ง
500 5
ความต้านแรงดึงที่ความยืด 50,100,150,300% ก่อนบ่มเร่ง รายการละ
500 5
ความต้านแรงดึงที่ความยืด 50,100,150,300% ถ้าทดสอบร่วมกับรายการความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง รายการละ
200 5
การคืนตัวภายหลังถูกดึงยืด (Tension set) (เช่นที่ 100%) รายการละ
500 5
ความต้านการฉีกขาด (Tearing strength)
500 5
ความแข็ง (Hardness) แบบ Shore A หลังบ่มเร่ง
500 7
ความแข็ง (Hardness) แบบ IRHD หลังบ่มเร่ง
500 7
ความต้านแรงดึง (Tensile strength) หลังบ่มเร่ง
700 7
ความยืดเมื่อขาด (Elongation) ถ้าทดสอบร่วมกับรายการความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง
200 7
ความยืดเมื่อขาด (Elongation) หลังบ่มเร่ง
700 7
การยุบตัวเนื่องจากการอัด (Compression set)
500 7
Recovery in compression set
500 7
ความต้านแรงกด (Compressive strength)
500 5
ความทนต่อก๊าซโอโซน (Ozone resistance)
2,000 7
ความต้านแรงยึดเหนี่ยว (Bondind strenght)
500 5
ความทนทานต่อการสึกหรอ (Abrasion resistance test) : ใช้เครื่อง Taber abraser
2,000 5
ความทนทานต่อการสึกหรอ (Abrasion resistance test) : ใช้เครื่อง Rotary Drum Abraser
2,000 5
ความทนต่อสภาวะแวดล้อมของยาง (QUV Weathering Test) สัปดาห์ละ
3,000 7
ความทนทานต่อการพับงอ (Flexing test)
1,000 7
ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity)
650 3
ความหนาแน่น (Density)
650 3
การดูดซึมน้ำ (Water absorption)
500 5
ความทนต่อน้ำมัน/สารเคมี (Effect of Liquid)
600 7
ความทนทานต่อความทรงรูป (Stiffness strength)
500 3
ความหนืดมูนีของยาง (Mooney viscosity)
1,000 2
อุณหภูมิและเวลาคงรูปของยาง (Rheometer)
1,000 2
อุณหภูมิที่จุดเปราะ (Brittlenss temperature) : กำหนดอุณหภูมิ
800 3
อุณหภูมิที่จุดเปราะ (Brittlenss temperature) : ไม่กำหนดอุณหภูมิ
2,000 5
ปริมาณคาร์บอนแบล็ก (Carbon black content) ด้วยเครื่อง TGA
1,000 5
แรงทำให้ยางยืด 100, 150,300% (Stress at 100,150,300% elongation) ถ้าทดสอบร่วมกับรายการความต้านแรงดึง รายการละ
200 5
แรงทำให้ยางยืด 100, 150,300% (Stress at 100,150,300% elongation) รายการละ
500 5
การเปลี่ยนแปลงปริมาตร (Volume change)
500 7
การเปลี่ยนแปลงมิติ (กว้าง, ยาง, หนา) (Dimension change) รายการละ
200 7
การเปลี่ยนแปลงความแข็ง กรณีทดสอบร่วมกับรายการความแข็ง ก่อนบ่มเร่ง
500 7
การเปลี่ยนแปลงความแข็ง (Change in hardness)
800 7
การเปลี่ยนแปลงความต้านแรงดึง กรณีทดสอบร่วมกับรายการความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง
700 9
การเปลี่ยนแปลงความต้านแรงดึง (Change in tensile strength)
1,200 9
การเปลี่ยนแปลงความยืดเมื่อขาด กรณีทดสอบร่วมกับรายการความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง
200 9
การเปลี่ยนแปลงความยืดเมื่อขาด (Change in elongation)
400 9
อุณหภูมิเสมือนแก้ว (Glass transition temperature, Tg) ด้วยเครื่อง DMA
4,000 7
ทดสอบด้วยเครื่อง DMA ตั้งแต่ที่อุณหภูมิ -110องศา ถึง 30องศา
4,000 10
ทดสอบด้วยเครื่อง DMA ตั้งแต่ที่อุณหภูมิห้องถึง 200องศา
1,500 7
ผลการทดสอบเครื่อง DMA ในรูปแบบข้อมูลดิบ (EXCEL file) หรือ กราฟ (PDF file)
100 7
ถุงมือยาง : มิติ (กว้าง,ยาว,หนา) รายการละ
200 3
ถุงมือยาง : การรั่วซึม
1,100 5
ถุงมือยาง : แรงดึง, ความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง
500 3
ถุงมือยาง : ความยืดเมื่อขาด ถ้าทดสอบร่วมกับรายการแรงดึง, ความต้านแรงดึงก่อนบ่มเร่ง
200 3
ถุงมือยาง : ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง
500 3
ถุงมือยาง : แรงดึง, ความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง
700
ถุงมือยาง : ความยืดเมื่อขาด ถ้าทดสอบร่วมกับรายการแรงดึง,ความต้านแรงดึงหลังบ่มเร่ง
200
ถุงมือยาง : ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง
700
ถุงมือยาง : ปริมาณโปรตีนที่สกัดจากถุงมือยาง (Aqueous Extractable Protein content using The Modified Lowry Method)
1,500 10
ถุงมือยาง : ปริมาณแป้งที่ตกค้างในถุงมือยาง (Residual Powder on Medical Gloves)
600 7
ถุงมือยาง : ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ ถ้าทดสอบร่วมกับรายการความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง รายการละ
200 5
ถุงมือยาง : ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ ภาวะก่อนบ่มเร่ง
500 5
ถุงมือยาง : ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ ภาวะหลังบ่มเร่ง
700
ถุงมือยาง : แรงดึงที่ความยืดร้อยละ 300 และ 500 ก่อนบ่มเร่ง รายการละ
500 5
ถุงมือยาง : แรงดึงที่ความยืดร้อยละ 300 และ 500 ถ้าทดสอบร่วมกับรายการความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง รายการละ
200 5
ถุงมือยาง : ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (Single-Use Medical Examination Gloves)
6,200 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025