ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2726-2559 : ยางชะลอความเร็ว

TIS 2726-2559 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
600 2
ลักษณะทั่วไป
200 2
ความแข็ง
300 3
ความต้านแรงดึง
500 5
ความยืดเมื่อขาด
200 5
มอดุลัสการกดอัด
500 5
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความแข็ง
500 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง
700 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด
200 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: มอดุลัสการกดอัด
700 10
การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
500 7
ความทนต่อการขัดสี
2,000 5
ความคงทนของสีต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
3,000 10
ความทนต่อโอโซน
2,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025