ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2725-2559 : ถุงนิ้วยาง

TIS 2725-2559 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความยาว
200 1
ความหนา
200 2
ความกว้าง
200 2
ลักษณะทั่วไป
200 1
ความต้านแรงดึง
500 5
ความยืดเมื่อขาด
200 5
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง
700 12
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด
200 12
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025