ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2739-2559 : แผ่นยางปูสนามฟุตซอล

TIS 2739-2559 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความกว้างและความยาว
400 3
ความหนา
200 3
ลักษณะทั่วไป
200 2
สัดส่วนยางธรรมชาติ ประเภทชั้นเดียว
1,000 5
สัดส่วนยางธรรมชาติ ประเภทหลายชั้น
200 7
ความต้านแรงดึง
500 5
ความยืดเมื่อขาด
200 5
การเร่งเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึงที่เปลี่ยนแปลง
700 10
การเร่งเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาดที่เปลี่ยนแปลง
200 10
ความทนต่อการขัดสี
2,000 5
สมบัติการใช้งาน: ค่าแรงเสียดทาน แบบแห้ง
1,000 5
สมบัติการใช้งาน: ค่าแรงเสียดทาน แบบเปียก
1,000 5
สมบัติการใช้งาน: การลดลงของแรงกระแทก
1,000 5
สมบัติการใช้งาน: การยุบตัวในแนวตั้ง
1,000 5
สมบัติการใช้งาน: ความคงทนของสีหลังทดสอบความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
3,000 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025