ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 886-2559 : ยางรัดของ

TIS 886-2559 : Rubber band

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความยาวทบ
200 3
ความหนา
200 3
ความกว้าง
200 3
ลักษณะทั่วไป
200 2
มอดุลัสที่ความยืด 300%
200 5
ความต้านแรงดึง: แบบวง
500 5
ความต้านแรงดึง: แบบท่อ
500 5
ความยืดเมื่อขาด: แบบวง
200 5
ความยืดเมื่อขาด: แบบท่อ
200 5
การยืดอยู่ตัว
500 5
ความหนาแน่น
650 5
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง
700 12
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด
200 12
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025