ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ทุ่นผูกเรือยางพารา

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
น้ำหนักของเปลือกทุ่น
ความหนาของเปลือกทุ่น
สีของเปลือกทุ่นและสายคาดไม่หลุดไม่ลอก
ระหว่างกลางทุ่นสอดท่อ HDPE
ภายในทุ่นบรรจุ Polyurethane
เส้นผ่าศูนย์กลาง
น้ำหนักของลูกทุ่น
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025