ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2377-2559 : แผ่นยางปูพื้น

TIS 2377-2559 : rubber flooring

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แบบแผ่นเดี่ยว: ความกว้างและความยาว
400 3
แบบแผ่นเดี่ยว: ความหนา
200 3
แบบแผ่นต่อเนื่อง: ความกว้างและความยาว
400 3
แบบแผ่นต่อเนื่อง: ความหนา
200 3
ลักษณะทั่วไป
200 1
ความแข็ง
300 5
ความต้านแรงดึง
500 5
ความยืดเมื่อขาด
200 5
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความแข็ง
500 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง
700 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด
200 10
การทนต่อการขัดสี
2,000 5
การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
500 5
ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
3,000 10
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025