ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ASTM 412,D 624, D 2240 : ยาง

- : ยาง

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความต้านแรงดึง และ ความยืด
ความต้านแรงฉีกขาด
ค่าความแข็ง
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025