ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 237-2552 : แหวนยางสำหรับท่อน้ำ

TIS 237-2552 : Rubber ring for water pipe

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
100 1
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
การต้านแรงดึง การยืด และความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 300
900 7
500 3
ความแข็ง
300 7
500 3
ความอยู่ตัวเมื่อได้รับแรงอัด
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : กลิ่นและสี
200 7
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แคดเมียม
700 30
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : โครเมียม
700 30
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ตะกั่ว
700 30
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : สารหนู
1,000 30
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แบเรียม
700 30
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ปรอท
1,000 30
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ซีลีเนียม
1,200 30
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : สารฟีนอล
1,500 30
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
600 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025