ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2682-2558 : เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์

TIS 2682-2558 : Rubber granules for synthetic surfaces

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางดำ
1,000 7
สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางสี
1,000 7
ความหนาแน่น
650 5
ความแข็ง
300 5
ความต้านแรงดึง
500 5
ความยืดเมื่อขาด
200 5
การบ่มเร่ง: ความแข็ง
500 7
การบ่มเร่ง: ความต้านแรงดึง
700 7
การบ่มเร่ง: ความยืดเมื่อขาด
200 7
ความแตกต่างของสีหลังทดสอบความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
3,000 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025