ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2556-2554 : เส้นด้ายยาง

TIS 2556-2554 : Rubber threads

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
เบอร์ ความกว้างของแถบ หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
100 1
เมตริกยีลด์
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ของเส้นด้ายยาง "มอดูลัสที่ความยืดที่ร้อยละ 300 หรือที่ร้อยละ 500,ความต้านทานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด"
500 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ของเส้นด้ายยาง การบ่มเร่ง (เมื่อเทียบกับค่าก่อนบ่มเร่ง)และการยืดอยู่ตัว
500 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025