ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2505-2553 : ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

TIS 2505-2553 : Rubber gloves for food industry

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความกว้าง ความยาว และความหนา ถุงมือยางแบบใช้ได้ทั้งขวาและซ้าย
600 2
100 1
ความกว้าง ความยาว และความหนา ถุงมือยางแบบคู่ขวาและซ้าย
600 2
100 1
การรั่วซึมน้ำ
600 5
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด "ถุงมือยางแบบใช้ได้ทั้งขวาและซ้าย
2,100 5
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด "ถุงมือยางแบบคู่ขวาและซ้าย
2,100 5
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ การเร่งการเสื่อมอายุ "ถุงมือยางแบบใช้ได้ทั้งขวาและซ้าย
2,600 10
500 7
สมบัติทางฟิสิกส์ การเร่งการเสื่อมอายุ "ถุงมือยางแบบคู่ขวาและซ้าย
2,600 10
500 7
ความเป็นกรด-ด่าง
600 3
ปริมาณแป้งตกค้าง ถุงมือยางผิวมีแป้ง
600 5
ปริมาณแป้งตกค้าง ถุงมือยางผิวไม่มีแป้ง
600 5
การบรรจุ
100 1
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
100 1
ความทนความดันระเบิด
600
การซึมผ่านของก๊าซโพรพิลีน
600
การรั่วซึม
600
ความทนความดัน
400
มิติ (กว้าง ยาว หนา)
600 3
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด : ก่อนบ่มเร่ง
2,100 7
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด : หลังบ่มเร่ง
2,600 14
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025