ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2476-2552 : ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน

TIS 2476-2552 : Household rubber gloves

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความกว้าง,ความยาวและความหนา
600 3
100 1
การรั่วซึมน้ำ
600 5
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ของถุงมือยาง ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
2,100 7
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ของถุงมือยาง การเร่งการเสื่อมอายุ
2,600 7
500 7
ความเป็นกรดด่าง
600 3
การบรรจุ
100 1
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
100 1
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด : ก่อนบ่มเร่ง
2,100 7
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด : หลังบ่มเร่ง
2,600 14
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025