ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 124-2518 : สายพานแบนส่งกำลัง

TIS 124-2518 : Flat rubber belt for power transmission

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ (กว้าง,ยาว,หนา) รายการละ
200 5
ความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง
500 5
การยืดตัว
200 5
แรงยืดเหนี่ยว
500 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025