ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2378-2559 : บล็อกยางปูพื้น

TIS 2378-2559 : Rubber paving blocks

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
600 2
ลักษณะทั่วไป
200 3
ความแข็ง
300 5
ความต้านแรงดึง
500 5
ความยืดเมื่อขาด
200 5
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความแข็ง
500 7
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง
700 7
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด
400 7
ความทนต่อการขัดสี
2,000 5
ความทนต่อก๊าซโอโซน
2,000 7
มอดุลัสกดอัด
500 5
ความคงทนของสีต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
3,000 10
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025