ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1135-2544 : แผ่นยางกันซึม

TIS 1135-2544 : Rubber waterstops

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
100 1
ลักษณะทั่วไป
100 1
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความแข็ง IRHD
300 3
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
700 5
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ : การบ่มเร่ง : ค่าบ่มเร่ง
500 7
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความแข็ง IRHD หลังบ่มเร่ง
500 7
500 7
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง
900 12
500 7
สมบัติทางฟิสิกส์ : การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
500 7
สมบัติทางฟิสิกส์ : การดูดซึมน้ำ
500 5
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความทนน้ำมัน
500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025