ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1056 เล่ม 1-2556 : ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง

TIS 1056 เล่ม 1-2556 : Single-use medical examination gloves Part 1 : Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ "ความกว้างฝ่ามือ,ความยาว,ความหนา"
600 7
100 1
การรั่วซึมน้ำ
1,100 7
500 3
แรงดึง และความยืด ก่อนบ่มเร่ง
2,100 7
500 3
แรงดึง และความยืด หลังบ่มเร่ง
2,600 10
500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025