ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1055-2556 : ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

TIS 1055-2556 : Rubber hoses and rubber hose assemblies for liquefied petroleum gas (LPG)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
100 1
ขนาด : ความยาว
100 1
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
500 3
การบ่มเร่ง
500 7
ความทนของเหลว
ความทนความดัน : ความดันพิสูจน์
ความทนความดัน : ความดันระเบิด
ความทนโอโซน
1,500 7
ความทนการดัดโค้งที่อุณหภูมิต่ำ
ความต้านแรงยึดเหนี่ยว
ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025