ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1025-2539 : หัวนมยางดูดเล่น

TIS 1025-2539 : Babies dummies

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาด : หัวนมยาง
ขนาด : แป้น
ขนาด : เต้ายึดห่วง (เฉพาะชนิดห่วงยึดกับเต้ายึดห่วง)
ขนาด : ห่วงหรือปุ่มจับ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)
ความทนแรงกด
ความทนทานต่อการกัด
ความทนทานต่อการเจาะ(เฉพาะประเภทหัวนมยางทำจากยางธรรมชาติ)
ความต้านแรงฉีก
ความทนทานต่อการตกกระทบ
ความทนทานต่อการกระแทกของกล่องเขย่าให้เสียง(เฉพาะกรณีที่หัวนมมีกล่องเขย่าให้เสียง)
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณตะกั่ว
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณแคดเมียม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณไนโทรซามีนรวม
6,000 15
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี ": พลวง,สารหนู,แบเรียม,แคดเมียม, โครเมียม,ตะกั่ว,ปรอท,ซีลีเนียม,สังกะสี"
1,000 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025